Internet o prędkości do 1000 Mb/s czyli 1 Gb/s w domach podwrocławskich miejscowości Dobrzykowice, Krzyków, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka, Ratowice, Czernica, Kamieniec Wrocławski, Kiełczówek, Jeszkowice itd. staje się faktem. Mieszkańcy podmiejskich miejscowości od dawna korzystali z ograniczonych opcji łączności, a wielu mieszkańców polegało na powolnych i niewiarygodnych połączeniach radiowych operatorów. To się zmienia wraz z powiększaniem zasięgu sieci światłowodowej Telgam S.A.

Sieć światłowodowa FTTH  (fiber-to-the-Home) wyrównuje szanse i przekształca podmiejski dostęp do Internetu, oferując ulepszoną łączność i odblokowując nowe możliwości. Oto niektóre z zalet, jakie obszary podmiejskie doświadczają przez FTTH:

  • Szybkość: FTTH może oferować prędkości internetowe do 1 gigabita na sekundę (Gbps), znacznie przewyższając możliwości tradycyjnych połączeń radiowych. Zapewnia to płynne przesyłanie strumieniowe, szybsze pobieranie i bez opóźnień z grach online.
  • Niezawodność: Kable światłowodowe nie są podatne na zakłócenia elektromagnetyczne lub utratę sygnału na duże odległości, co powoduje bardziej stabilne połączenie internetowe. Jest to szczególnie korzystne dla obszarów wiejskich i podmiejskich, na których infrastruktura sieciowa może być ograniczona.
  • Technologia przyszłościowa: FTTH jest zbudowana tak, aby sprostać stale rosnącym wymaganiom nowoczesnego korzystania z Internetu. Ponieważ technologia rozwija się, a aplikacje intensywnie korzystające z danych stając się coraz bardziej powszechne, sieci światłowodowe mogą łatwo dostosować te zmiany bez konieczności wprowadzania szeroko zakrojonych aktualizacji.
  • Ulepszone możliwości gospodarcze: dostęp do szybkiego Internetu otwiera świat możliwości dla przedsiębiorstw na obszarach wiejskich i podmiejskich. Umożliwia im konkurowanie na równych warunkach z miejskimi odpowiednikami, zapewniając możliwości rozwoju, innowacji i przedsiębiorczości. Przyciąga również nowe branże i pracowników zdalnych poszukujących bardziej przystępnego cenowo i pokojowego stylu życia poza zatłoczonymi miastami.
  • Ulepszona edukacja i opieka zdrowotna: łączność FTTH umożliwia uczniom na obszarach wiejskich dostęp do zasobów edukacyjnych online i uczestnictwo w interaktywnych wirtualnych salach lekcyjnych. Ponadto pozwala świadczeniodawcom oferować usługi telemedyczne, wnosząc wiedzę medyczną i konsultacje do pacjentów, którzy nie są w stanie podróżować na duże odległości w celu uzyskania opieki medycznej.
  • Poprawa komunikacji i zmniejszenie ruchu samochodowego: dzięki dostępowi do stałego internetu o stabilnym połączeniu, można wykonywać bez przeszkód pracę zdalną, naukę, załatwiać sprawy urzędowe, prowadzić działalność gospodarczą. Praca, czy nauka zdalna powoduje zmniejszenie konieczności przemieszczania się środkami komunikacji samochodowej w kierunku do miasta i z miasta, dzięki czemu spada ruch samochodowy i zanieczyszczenie powietrza.
  • Wzrost wartości nieruchomości: nieruchomości i obszary, które są zaopatrzone w infrastrukturę światłowodową zyskują na wartości, dzięki lepszej funkcjonalności i możliwości zastosowania usług inteligentnego domu, możliwości wykonywania wielu czynności życiowych przez internet.